TÚ SR znižuje úhrady za frekvencie

20.03.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zverejnil všeobecne záväzný právny predpis, ktorým od 1.4.2012 znižuje výšku úhrad za právo používať frekvencie. TÚ SR k tomuto kroku pristúpil z dvoch dôvodov. Prvý je, že podľa nového zákona o elektronických komunikáciách, ktorý implementoval nový európsky regulačný rámec, vyberané opakované úhrady za poskytovanie sietí a služieb, za právo používať čísla a frekvencie nesmú prekročiť výšku nevyhnutných nákladov TÚ SR na reguláciu elektronických komunikácií. Druhým dôvodom je motivovanie telekomunikačných operátorov k investíciám do rozširovania pokrytia sietí a skvalitňovania služieb. Investície rozprúdia aj súťaž na trhu, z čoho budú profitovať koncoví užívatelia služieb.
     K podobnému kroku museli pristúpiť aj v ďalších krajinách Európskej únie. Podľa nového európskeho regulačného rámca opakované úhrady od telekomunikačných operátorov môžu byť použité len na reguláciu elektronických komunikácií. Napr. nemecký konvergovaný regulačný úrad Bundesnetzagentur, ktorý reguluje elektronické komunikácie, poštu, energie a železnice musel znížiť celkové príjmy z roku 2010, ktoré boli 224 mil. eur, z toho 222 mil. eur bolo od telekomunikačných operátorov, na celkové príjmy 80 mil. eur v roku 2011, z toho 78 mil. eur bolo od telekomunikačných operátorov. Náklady regulačného úradu naopak stúpli zo 158 mil. eur z roku 2010 na 160 mil. eur v roku 2011. Nemecký konvergovaný úrad už nie je finančne sebestačný a vzniknutý rozdiel musí financovať štát.
     TÚ SR znížením úhrad podporuje budovanie rádiových prístupových sietí najmä v málo osídlených oblastiach. Nízke úhrady v málo osídlených oblastiach budú viac motivovať operátorov k pokrývaniu bielych miest. Konkrétne pri zariadeniach bod – multibod nad 1 GHz do 11 GHz je v obciach do 2 tis. obyvateľov úhrada za frekvencie len vo výške 8,7% z úhrady ako je pri obciach nad 100 tis. obyvateľov. V obciach do 5 tis. obyvateľov je úhrada len vo výške 17,4%, v obciach do 10 tis. obyvateľov je úhrada vo výške 20,1%, v obciach do 20 tis. obyvateľov je úhrada vo výške 43,5%, v obciach do 50 tis. obyvateľov je úhrada vo výške 60,9%, v obciach do 75 tis. obyvateľov je úhrada vo výške 73,9% a do 100 tis. obyvateľov je úhrada vo výške 87% z úhrady ako je pri obciach nad 100 tis. obyvateľov. Okrem toho telekomunikační operátori, ktorí vo výberovom konaní získajú frekvencie pre budovanie nových celoplošných verejných rádiových sietí budú platiť úhradu až po skončení roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom boli frekvencie pridelené.
     TÚ SR postupne znižuje úhrady za frekvencie. Prvé zníženie výšky úhrad bolo s účinnosťou od 1.1.2012. Novinkou v aktuálnom záväznom predpise je zavedenie modifikačného koeficientu do výpočtov úhrad. TÚ SR bude v budúcnosti tento koeficient meniť podľa potreby.