TÚ SR zrušil obstarávanie poradcu

15.10.2012, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) znepokojil článok v SME, ktorý mieša fakty s fikciou bez označenia, že ide o fikciu, čím mohol zmiasť neinformovaného čitateľa. Dúfame, že nešlo o úmysel, len o pochybenie na strane zamestnanca redakcie. TÚ SR preto aj týmto spôsobom informuje verejnosť, že zrušil súťaž na poradcu, ktorý mu má poskytnúť odbornú podporu a poradenstvo pri príprave elektronickej aukcie na voľné frekvencie. Informácia o zrušení súťaže bola publikovaná vo Vestníku verejného obstarávania č. 197/2012 z 11.10.2012 - http://www.e-vestnik.sk/#EVestnik/Detail/43823 TÚ SR podľa zákona bezodkladne písomne informoval všetkých uchádzačov o zrušení súťaže s uvedením dôvodov a oznámil im ďalší postup. Súťaž nebola zrušená náhle, ale jej zrušeniu predchádzalo dôkladné posúdenie všetkých okolností. Dôvodom zrušenia bolo, že sa zmenili okolnosti, za ktorých TÚ SR vyhlásil verejné obstarávanie. Ak by TÚ SR napriek zmene okolností pokračoval a uzavrel by zmluvu s víťazom elektronickej aukcie, tak by nemohol dosiahnuť zmenu realizácie diela, ktorú si vyžadujú zmenené okolnosti. V článku je uvedená špekulácia, že poradenská spoločnosť PwC údajne nevyhovuje TÚ SR. Táto špekulácia kríva na všetky nohy. Spoločnosť PwC poskytovala aj poskytuje k plnej spokojnosti poradenské služby TÚ SR v iných otázkach. TÚ SR napriek týmto pozitívnym skúsenostiam nepreferuje žiadneho z uchádzačov, ale poradcu si vyberie prostredníctvom verejného obstarávania. Podobne ako iné regulačné autority v krajinách Európskej únie, aj TÚ SR hodlá využiť služby medzinárodne skúseného poradcu. TÚ SR v poslednom období kontaktovalo rôznym spôsobom niekoľko poradenských spoločností, ktoré zastupujú zahraničných záujemcov o vstup na slovenský mobilný trh. O frekvencie v pásmach 800 a 2600 MHz sa okrem nových subjektov zaujímajú aj mobilní operátori, ktorí už pôsobia na Slovensku. Niektoré médiá špekulovali, že záujem o voľné frekvencie má aj niektorá z finančných skupín. TÚ SR nemá vedomosť o tom, že by sa o voľné frekvencie zaujímala niektorá z finančných skupín. Do doterajších konzultácií, ktoré súviseli s prípravou elektronickej aukcie sa nezapojila a ani iným spôsobom s TÚ SR nekomunikovala žiadna z finančných skupín.