TÚ SR zvažuje elektronickú aukciu na 900 a 1800 MHz

05.09.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) uvažuje, že vyhovie požiadavkám trhu a zosúladí termín ukončenia práva využívať frekvencie v pásmach 900 a 1800 MHz. Ako vhodnú cestu vidí zaradenie týchto frekvencií do budúcoročnej elektronickej aukcie. K dispozícii budú bloky pre dvoch operátorov na obdobie rokov 2021 – 2026. Týmto bude zabezpečené, že v roku 2026 budú naraz k dispozícii celé pásma 900 a 1800 MHz, ktoré budú ponúkané v elektronickej aukcii. Výnos z aukcie bude nezanedbateľný. K návrhu ešte prebehne verejná konzultácia.
     Podobný postup použil švajčiarsky regulátor BAKOM, ktorý v roku 2011 v elektronickej aukcii vydražil frekvenčné bloky v pásmach 900 a 1800 MHz, s platnosťou od roku 2014 a frekvencie v pásme 2100 MHz s platnosťou od roku 2017. Špecialisti z TÚ SR sa v polovici septembra zúčastnia workshopu, ktorý na túto tému organizuje BAKOM.
     TÚ SR si v súčasnosti obstaráva medzinárodne skúseného poradcu, ktorý mu poskytne odbornú podporu a poradenstvo pri príprave elektronickej aukcie na voľné frekvencie v pásmach 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Poradca bude poskytovať odbornú podporu a poradenstvo najmä pri stanovovaní vyvolávacej ceny za pridelenie jednotlivých frekvenčných blokov a pri príprave elektronickej aukcie. Uchádzač o poskytovanie poradenských služieb musí okrem iného preukázať, že za predchádzajúce tri roky aspoň raz poskytol poradenstvo týkajúce sa oceňovania frekvenčného spektra a aspoň raz poradenstvo v procese udeľovania frekvencií v elektronickej aukcii. Okrem toho musí uchádzač predložiť certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou.