TÚ SR zverejnil svoj rozpočet

27.02.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v časovom predstihu zverejnil na internete svoj rozpočet na rok 2012. Rozpočtované príjmy TÚ SR budú vo výške 16 mil. eur, z toho z opakovaných úhrad od operátorov vo výške 5,5 mil. eur: 1. na základe všeobecného povolenia, 2. za právo používať čísla, 3. za právo používať frekvencie a 10,5 mil. eur z jednorazových úhrad za pridelenie frekvencií. Rozpočtované výdavky sú v celkovej výške 4 925 714 eur. Suma 574 286 eur, ktorá je rozdielom medzi rozpočtovanými príjmami za opakované úhrady a rozpočtovanými výdavkami je rezerva na výdavky spojené s novými kompetenciami TÚ SR a na ďalšie výdavky. Tieto v súčasnosti TÚ SR analyzuje.