TÚ SR zverejnil výročnú správu za rok 2002

31.03.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dnes zverejnil na svojich stránkach výročnú správu za rok 2002. Ing. Milan Luknár, predseda TÚ SR dnes túto správu predložil Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR). Verejný odpočet TÚ SR za rok 2002 sa uskutoční 23. apríla 2003 o 10,00 hodine v sídle úradu na Továrenskej ul. č. 7, Bratislava.

TÚ SR v zmysle schváleného štatútu podlieha NR SR a vo svojej činnosti sa opiera predovšetkým o schválenú telekomunikačnú politiku a zákon o telekomunikáciách. Hlavným cieľom TÚ SR v hodnotenom období bolo vytváranie podmienok spravodlivého konkurenčného prostredia na telekomunikačnom trhu.

TÚ SR za rok 2002 priniesol do štátneho rozpočtu takmer 3,4 mld. Sk, čím prekročil upravené plánované príjmy o približne 32 mil. Sk.

SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť uskutočnil v roku 2002 druhý ročník hodnotenia kvality výročných správ orgánov štátnej správy pod názvom "Otvorená štátne správa". Výročná správa TÚ SR za rok 2001 získala v rámci hodnotenia výročných správ štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií 72,2 bodov, čím bola zaradená medzi výborné správy.

Výročná správa za rok 2002 word

V Bratislave 31. marca 2003.