TV vysielače prevádzkuje 27 spoločností

Javorina
05.03.2019, Tlačová správa
K 28.02.2018 v Slovenskej republike pôsobilo 27 prevádzkovateľov, ktorí na základe povolenia od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) spolu prevádzkovali 253 digitálnych terestriálnych televíznych vysielačov (DVB-T, resp. DVB-T2). Z uvedeného počtu je 80 TV vysielačov súčasťou miestnych multiplexov.
     Poradie najväčších prevádzkovateľov podľa počtu povolených miestnych TV vysielačov: 1. AVIS s.r.o. s podielom 48%, 2. Obecné siete, s.r.o. – 6%, 3. GeCom, s.r.o. – 5%.
 
Miestne MUXy
     Poradie najväčších prevádzkovateľov podľa počtu všetkých povolených TV vysielačov:   1. Towercom, a. s. – 69%, 2. AVIS s.r.o. – 15%, 3. Obecné siete, s.r.o. – 2%. 
Všetky MUXy
Títo prevádzkovatelia zabezpečujú televíznym staniciam šírenie programov.