U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Technické špecifikácie verejnej siete spol. U. S. Steel Košice, s.r.o.