Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)

Základné informácie

UMTS je bezdrôtový telekomunikačný systém 3. generácie (3G), ktorého výsledkom bude prvý celosvetový jednotný štandard IMT-2000. Siete 3. generácie umožnia rýchly prenos dát a multimediálnej či video komunikácie. Rýchlosť prenosu dát bude pri spustení 384Kbits/s a neskôr až 2Mbits/s. Víziou bezdrôtových služieb 3G je jeden terminál, ktorý užívateľovi poskytne veľkú škálu nových služieb. Budovanie sietí 3. generácie znamená nahradenie terajších systémov novou generáciou rádiovej technológie. UMTS sa stane špecifikáciou pre štandard IMT-2000, ktorý má byť prvým celosvetovo jednotným bezdrôtovým telekomunikačným štandardom.

V súlade s týmto trendom aj SR pripravuje sprístupnenie poskytovania UMTS. Podmienkou je uvoľnenie frekvenčného pásma určeného pre UMTS, ktoré je v súčasnosti využívané Armádou SR a operátormi retransmisie televíznych a rozhlasových programov (systém MMDS). Na základe analýzy Armády SR by mohlo byť frekvenčné pásmo 1900 - 2170 MHz uvoľnené v r. 2003. Prechod technológie Armády SR do iného frekvenčného pásma je finančne mimoriadne náročné a problém bude potrebné riešiť aj vo väzbe na výnosy z predaja licencií UMTS. Obdobným spôsobom bude v rovnakom časovom horizonte riešené aj uvoľnenie frekvencií operátormi retransmisie televíznych a rozhlasových programov. Časový harmonogram tohoto procesu ako aj spôsob udeľovania licencií UMTS je t.č. predmetom konzultácií. Telekomunikačný úrad SR využije pri licenčnom procese pozitívne skúsenosti z obdobných procesov v zahraničí tak, aby sa vytvorili optimálne podmienky pre jeho široké uplatnenie a celý proces udeľovania licencií bol maximálne transparentný.

Medzinárodná telekomunikačná únia ITU pracuje na celosvetovej úrovni s mobilnými systémami tretej generácie pod synonymom IMT-2000. Za digitálny štandard 3. generácie v EU je považovaný UMTS. Prvé rozhodnutie ERC o UMTS bolo schválené v roku 1997 - rozhodnutie ERC/DEC/(97) 01. V rámci rádiokomunikačného sektoru boli vedené rozhovory medzi Európskou komisiou, ERC (TG1), UMTS fórom, ITU (WP 8F) a 3GPP. Rozhodnutie sa týkalo využitia frekvenčného spektra a ETSI štandardov. Frekvenčným spektrom pre IMT-2000 sa zaoberala nasledujúca celosvetová rádiokomunikačná konferencia konajúca sa v prvej polovici roku 2000 v Istanbule. 27. marca 2000 vstúpilo do platnosti rozhodnutie ERC/DEC/(00)01. Podľa tohoto rozhodnutia pásma 1900-2025 MHz a 2110-2200 MHz budú používané pre pevné alebo mobilné služby v členských krajinách CEPT. Pásma 1900 - 1980 MHz, 2010 - 2025 MHz a 2110 - 2170 MHz pre terestriálne UMTS budú dostupné od 1. januára 2002.

V Bratislave 8.11.2000.

Viac informácií:
stránka ERO http://www.ero.dk/doc98/Official/World/DEC0001E.DOC
stránka ITU http://www.itu.int/ITU-T/imt-2000/  

UMTS v zahraničí:
Rakúsko http://umts.tkc.at/tkc/tkcumts.nsf/index?openpage  
Taliansko http://umts.agcom.it/e_intro.htm