Úrad chce pomocou dotazníkov zistiť nedostatky a skvalitniť služby občanom

07.08.2002, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR realizuje v letných mesiacoch prieskum, ktorého úlohou je zistenie prípadných nedostatkov a následné skvalitnenie služieb občanom.

Úrad realizuje prieskum pomocou dotazníkov, ktoré sú umiestnené vo vstupnej hale Telekomunikačného úradu SR na Továrenskej č. 7 v Bratislave. Vyplnené dotazníky je potrebné vložiť do označenej schránky bielej farby, do ktorej môžu občania vkladať aj rôzne návrhy a pripomienky.

Cieľovou skupinou tohto prieskumu sú fyzické a právnické osoby, ktoré podnikajú v oblasti telekomunikácií. Otázky sú zamerané na: zistenie viditeľnosti označenia budovy úradu, vhodnosť sprístupnenia predpísaných tlačív, prehľadnosť a obsah informačných tabúľ vo vstupnej hale úradu a činnosť podateľne.

Úrad v čase od 7. do 14. augusta 2002 realizuje prieskum, ktorého úlohou je zistiť názor novinárov na prehľadnosť a obsažnosť internetových stránok Telekomunikačného úradu SR. Prieskum je realizovaný prostredníctvom internetového dotazníka.

Telekomunikačný úrad SR po svojom presťahovaní do nového sídla odštartoval aj nové, kvalitnejšie vzťahy s verejnosťou. Úrad dal urobiť bezbariérový prístup do budovy a zmenil spôsob podávania tlačív.

V novom sídle nie je potrebné chodiť a hľadať podateľňu, lebo podacie okienko je umiestnené priamo vo vstupnej hale. Osoby so zníženou pohybovou schopnosťou môžu využiť nájazdovú rampu s nízkym sklonom. Rovnako aj výťah je bezbariérový. Najnovšiou zmenou je, že predpísané tlačivá sú voľne k dispozícii vo vstupnej hale úradu a naďalej aj na stránke úradu http://www.teleoff.gov.sk

V Bratislave 7. augusta 2002.