Úrad chce zvýšiť mieru verejnej informovanosti o internete

16.07.2003, Tlačová správa

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) postupne zverejní seriál dokumentov o internete v Slovenskej republike. TÚ SR chce touto formou zvýšiť mieru verejnej informovanosti o činnosti úradu a o stave poskytovania verejnej telekomunikačnej služby sprostredkovanie prístupu do siete internet.

Prvý dokument prinesie zhrnutie základných informácií o kompetenciách orgánov štátnej správy, o projektoch na podporu informatizácie spoločnosti a informácie o platnej legislatíve. Dokument ďalej prinesie informácie o vývoji počtu užívateľov internetu, informácie o vývoji konkurencie na telekomunikačnom trhu, krátky prehľad cien poskytovaných služieb doplnený o najznámejšie možnosti pripojenia na internet. Ďalšie dokumenty postupne prinesú informácie o dôvodoch nízkej penetrácie pripojenia do internetu v domácnostiach a možnostiach riešenia tohoto stavu.

"TÚ SR bude pomocou seriálu dokumentov o internete nielen informovať verejnosť o svojej činnosti, ale zároveň sa pokúsi znížiť percento občanov, ktorí nemajú informácie o možnostiach pripojenia na internet" uviedol Ing. Juraj Michňa, podpredseda Telekomunikačného úradu SR. "Podľa nedávneho prieskumu až takmer 12 % respondentov uviedlo, že dôvod prečo doteraz nepracovali s internetom je absencia informácií ako sa pripojiť a toto by sa malo rýchlo zmeniť", vysvetľuje Michňa.

Spoločnosť TNS SK, s.r.o. zrealizovala prieskum iOmnibus Internet v Slovenskej republike 1/2003. Prieskum sa realizoval formou face-to-face rozhovorov na vzorke 1005 respondentov a bol reprezentatívny vzhľadom na zloženie obyvateľstva Slovenskej republiky vo veku nad 15 rokov. Zber údajov prebiehal v dňoch od 17. 2. do 24. 2. 2003. Respondenti, ktorí doteraz s internetom nepracovali, ale prejavili o to záujem, mali možnosť uviesť dôvody, ktoré im doteraz bránili využívať toto médium. Absenciu informácii ako sa pripojiť uviedlo až 11,7 % oslovených neužívateľov internetu.

V Bratislave 16. júla 2003.