Úrad udelil už 17 - tu telefónnu licenciu

17.06.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) udelil už sedemnástu licenciu na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete. Novým držiteľom regionálnej licencie sa stala spoločnosti USWARE s.r.o., ktorá bude služby poskytovať na území Bratislavy.

TÚ SR držiteľovi licencie pridelil osemmiestny číselný blok 36xxxxxx pozostávajúci z milióna účastníckych čísel pre primárnu oblasť Bratislava a CSC (Carrier Selection Code) 1000 na výber prevádzkovateľa siete.

TÚ SR vydal spolu s licenciou pre USWARE sr.o. zatiaľ 15 celoslovenských a dve regionálne licencie. Regionálni poskytovatelia budú poskytovať služby v Košiciach a v Bratislave.

Podľa výzvy na podávanie žiadostí o licenciu, ktorú Telekomunikačný úrad SR zverejnil 18. septembra 2002 vo Vestníku MDPT SR a v jednom celoštátnom periodiku, môžu záujemcovia i naďalej podávať žiadosti o telefónnu licenciu. Úrad momentálne neeviduje ďalšiu žiadosť o licenciu.

Držitelia licencií budú priamou konkurenciou pre donedávna monopolného poskytovateľa telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete. Monopol Slovenských telekomunikácií, a.s. na poskytovanie tejto služby sa skončil 31. decembra 2002.

V Bratislave 17. júna 2003.