Úrad začal rokovania vo veci udelenia licencie FWA spoločnosti RDT, a.s.

07.02.2002, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR začal rokovania zo spoločnosťou RDT, a.s. vo veci udelenia licencie na prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete FWA v pásme 26 GHz a poskytovanie služieb prostredníctvom tejto siete. Spoločnosť RDT, a.s. sa vo výberovom konaní umiestnila na štvrtom mieste.

Telekomunikačný úrad SR rozhodnutím odobral licenciu na prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete FWA v pásme 26 GHz a poskytovanie služieb prostredníctvom tejto siete spoločnosti GiTyCom, a.s.. Spoločnosť GiTyCom, a.s. podala rozklad voči tomuto rozhodnutiu. TÚ SR spoločnosti GiTyCom, a.s. nevyhovel.

V Bratislave 7. februára 2002.