Úspešní operátori získajú ďalšiu možnosť budovať bezdrôtové prístupové siete

06.04.2005, Tlačová správa
V piatok 8.4. 2005 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejní vo svojom vestníku, v Národnej obrode a na svojej internetovej stránke výzvu na predloženie ponúk na pridelenie frekvencií na poskytovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme 3,5 GHz. Záujemcovia zašlú úradu svoje ponuky, o ktorých poradí rozhodne výberová komisia. Úspešní účastníci výberového konania získajú frekvencie, ktoré využijú na vybudovanie prístupových sietí, t.j. pre pripojenie svojich zákazníkov do siete prostredníctvom ktorej poskytujú služby.

TÚ SR v zmysle zákona zverejní vo Vestníku TÚ SR a v jednom celoštátnom periodiku výzvu na predloženie ponúk na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme 3,5 GHz. Úrad v záujme kvality podmienok výberu spolupracoval na príprave s renomovanou poradenskou spoločnosťou.

Vo výzve budú zverejnené všetky potrebné informácie pre záujemcov o pridelenie frekvencií, napr. účel použitia, podmienky a zásady na optimálne využitie frekvencií, hodnotiace kritériá, termín na podávanie žiadostí a požiadavky na formu a obsah podkladov k žiadosti do výberového konania.

Poradie uchádzačov určí minimálne päťčlenná výberová komisia, ktorú podľa zákona o elektronických komunikáciách vymenuje predseda TÚ SR. Poradie, ktoré určí komisia bude pre úrad záväzné. TÚ SR udelí individuálne povolenia najúspešnejším uchádzačom.

FWA – Fixed Wireless Acccess (pevný bezdrôtový prístup). Základnou výhodou pevného bezdrôtového pripojenia sú podstatne nižšie investičné náklady na jeho inštaláciu v porovnaní s inými formami, ďalej rýchlosť inštalácie a možnosť pružne reagovať na aktuálne potreby zákazníkov. FWA v pásme 3,5 GHz nájde uplatnenie najmä pri malých firmách a bytových zákazníkoch.

Bezdrôtová prístupová sieť je riešená bunkovým systémom so základňovou stanicou, ktorá má buď 4 alebo 6 sektorových antén. Každá anténa má vyžarovací diagram 60 alebo 120 stupňov v závislosti od počtu použitých antén.

V Bratislave 6. apríla 2005.