Už traja poskytovatelia káblovej televízie budú poskytovať aj pripojenie na internet

24.10.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) udelil už tretiemu poskytovateľovi služieb káblovej televízie licenciu, ktorá ho oprávňuje upraviť jeho sieť tak, aby bolo možné poskytovať služby prístupu k sieti internet. Po Bratislave a Košiciach sa takto i obyvatelia ďalších miest dočkajú možnosti vybrať si tento spôsob pripojenia do siete internet.

TÚ SR udelil licenciu spoločnosti CATV Tekov, s.r.o. na zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete - káblový distribučný systém určený pre obojsmerné šírenie signálov za účelom poskytovania verejných telekomunikačných dátových služieb prístupu k sieti internet a ďalších dátových služieb. Držiteľ licencie je oprávnený vykonávať telekomunikačné činnosti na území miest a obcí Zlaté Moravce, Žitavany, Prílepy, Čierne Kľačany, Machulince, Topolčianky a Obyce.

V tomto roku už úrad udelil podobné licencie spoločnostiam UPC Slovensko, s.r.o. (pre územie Bratislavy) a Vares, s.r.o. z B. Bystrice (pre územie Košíc).

Licencie nemajú právo exkluzivity. TÚ SR udelí podobné licencie na základe žiadosti a po splnení stanovených podmienok aj ďalším záujemcom. Úrad zatiaľ neeviduje žiadnu ďalšiu žiadosť o takúto licenciu.

V Bratislave 24. októbra 2003.