V 15-tich lokalitách Slovenska pribudnú ďalší poskytovatelia rýchleho internetu

30.03.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) začal výberové konania na pridelenie frekvencií v 15 – tich lokalitách Slovenska. Zámerom TÚ SR je podpora rozvoja širokopásmového („rýchleho“) internetu a ďalších služieb na lokálnej úrovni. Úspešní uchádzači o frekvencie budú môcť vybudovať bezdrôtové prístupové siete a prispieť k rozvoju širokopásmového internetu na lokálnej úrovni. TÚ SR nadväzuje na výberové konania z minulého roku, po ktorých úspešným uchádzačom pridelil frekvencie v 16 – tich lokalitách Slovenska.
     TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v denníku Hospodárske noviny a na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=290 výzvy na predkladanie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií 10 GHz na zriadenie a prevádzkovanie sietí FWA určených na poskytovanie elektronických komunikačných služieb v lokalitách Kežmarok, Komárno, Krupina, Levice, Levoča, Myjava, Námestovo, Revúca, Rožňava, Ružomberok, Sobrance, Topoľčany, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica. V lokalite Levice sú k dispozícii frekvencie pre piatich operátorov, v ostatných lokalitách sú k dispozícii frekvencie pre šiestich operátorov. Jediným hodnotiacim kritériom je výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvenčného bloku. Minimálna výška ponúknutej úhrady je stanovená na 665 eur (20 034 Sk). Záujemcovia musia svoje ponuky doručiť úradu najneskôr do 15. apríla 2009 do 13,30 hod.
     Predložené ponuky vyhodnotí výberová komisia. Podľa zákona o elektronických komunikáciách výberová komisia vyhodnotí ponuky podľa kritérií uvedených vo a určí poradie účastníkov výberového konania, o čom vyhotoví správu. Úrad je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou. Úspešným účastníkom výberového konania úrad pridelí frekvencie.