V Banskej Bystrici môže krátkodobo testovať vysielač DVB-T aj VÚS

06.10.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) udelil Výskumnému ústavu spojov, n.o. (VÚS) osobitné povolenie na skúšobné prevádzkovanie vysielača pre digitálne televízne terestriálne vysielanie (DVB-T) na kanáli 65. Vysielač môže byť umiestnený v budove VÚS v Banskej Bystrici, anténa vo výške 13,5 m nad terénom (pôvodne 1,5 m, zmena na základe žiadosti VÚS), povolený max. vyžiarený výkon je 500 W. Držiteľ povolenia nemá právo na ochranu pred rušením, ktoré môže vzniknúť prevádzkou iných povolených domácich alebo zahraničných rádiových zariadení. Povolenie platí od 6.10. – 15.11. 2008. TÚ SR vydal povolenie na základe žiadosti VÚS.

V súčasnosti DVB-T vysielače na Slovensku v rámci pilotného projektu prevádzkuje v lokalitách Bratislava, Malacky, Banská Bystrica a Zvolen spoločnosť Towercom a v lokalitách Košice a Prešov spoločnosť Telecom corp. Počas pilotného projektu držitelia povolení testujú technológiu a kompresné štandardy MPEG – 2 a MPEG – 4. V auguste 2008 TÚ SR začal zverejnením výzvy na predkladanie ponúk výberové konanie na prevádzkovanie prvých dvoch multiplexov (riadne DVB-T vysielanie). Záujemcovia musia svoje ponuky doručiť úradu najneskôr do 20. novembra 2008 do 13,30 hod. Víťaz výberového konania bude musieť začať s komerčnou prevádzkou najneskôr do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Počas riadneho vysielania bude použitý kompresný štandard MPEG – 4.

Digitálne televízne terestrálne vysielanie (DVB-T) najneskôr v roku 2012 úplne nahradí doterajšie analógové televízne terestriálne vysielanie. DVB-T vytvára priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov televízii.