V roku 2007 telekomunikačný trh aj TÚ SR prešli významnými zmenami

19.05.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) hodnotí rok 2007, ako rok významných zmien. Zmenami prešiel nielen trh, ale aj TÚ SR pod vedením nového predsedu. V minulom roku začal poskytovať služby tretí mobilný operátor, boli odstránené niektoré administratívne bariéry pri prenositeľnosti čísla (ďalšie zmeny sa pripravujú) a pri službe výberu podniku individuálnou voľbou a predvoľbou. Až o tretinu klesli poplatky za nesprávne smerovaný hovor na prenesené číslo, klesli prepojovacie poplatky, ktoré si vzájomne účtujú operátori, klesli poplatky za ukončovanie volaní v sieti Slovak Telekom (ST) a ceny za uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu. Predseda TÚ SR zrýchlil rozhodovací proces, sprehľadnil riadenie úradu, znížil počet zamestnancov aj počet vedúcich zamestnancov úradu. TÚ SR udržal rastúci trend príjmov do štátneho rozpočtu.

Na základe právoplatného rozhodnutia TÚ SR klesli ceny za ukončenie volaní v sieti ST o cca 54 % v strednej prevádzke a o viac ako 40 % pri silnej prevádzke, čo vytvára predpoklady na zníženie cien pre koncových užívateľov. V prípade cien za uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu (LLU) dosiahli ceny úroveň priemeru krajín EÚ. Pokles cien za používanie úplného/spoločného prístupu k účastníckemu vedeniu, resp. k úseku účastníckeho vedenia klesli o cca 20 % oproti roku 2006. Pokles cien za zriadenie úplného prístupu k účastníckemu vedeniu, resp. úplnému prístupu k úseku účastníckeho vedenia oproti roku 2006 predstavoval cca 64 %. Pokles cien za zriadenie spoločného prístupu k účastníckemu vedeniu, resp. spoločného prístupu k úseku účastníckeho vedenia oproti roku 2006 predstavoval cca 69 %. Začiatkom februára 2007 začal poskytovať služby tretí mobilný operátor. Vplyvom tejto udalosti prišlo k rozšíreniu možností výberu služieb pre koncových užívateľov a následne k zvýšeniu penetrácie mobilných služieb. Významne narástla penetrácia pevného širokopásmového prístupu.

TÚ SR splnil jeden z dôležitých cieľov, keď od 1.4. 2007 zmenil svoju organizačnú štruktúru. Nová organizačná štruktúra redukovala počet odborov na úrade, znížila počet riaditeľov na tretinu z pôvodného počtu a znížila počet vedúcich oddelení. Zmena zabezpečila efektívne riadenie úradu. Od 1.10. 2007 platí nová organizačná štruktúra. Organizačnou zmenou bol znížený počet zamestnancov, ďalej počet krajských pracovísk z ôsmich na štyri s cieľom dosiahnuť úsporu finančných prostriedkov kapitol štátneho rozpočtu a súčasne zabezpečiť efektívne vynakladanie verejných prostriedkov.

Výročné správy TÚ SR

V Bratislave 19. mája 2008.