V siedmich lokalitách Slovenska pribudli poskytovatelia rýchleho internetu

15.10.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) udelil šiestim záujemcom, ktorí uspeli vo výberových konaniach, povolenia na zriadenie a prevádzkovanie lokálnych sietí FWA v pásme 10 GHz určených na poskytovanie širokopásmového internetu a ďalších služieb. Držitelia povolení môžu prispieť k rozvoju širokopásmového internetu v Banskej Bystrici, v Dunajskej Strede, v Piešťanoch, v Považskej Bystrici, v Prešove, v Rimavskej Sobote a v Skalici.
     TÚ SR vydal povolenia v lokalitách Banská Bystrica: AVIS s.r.o., ICS systems s.r.o., Slovantet, a.s.; Dunajská Streda: AVIS s.r.o.; Piešťany: ICS systems s.r.o.; Považská Bystrica: ICS systems s.r.o., PEGO Slovakia, s.r.o.; Prešov: JUKO s.r.o.; Rimavská Sobota: ICS systems s.r.o.; Skalica: ICS systems s.r.o., EHS, s.r.o.
     TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v denníku Hospodárske noviny a na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=290 výzvy na predkladanie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií 10 GHz na zriadenie a prevádzkovanie sietí FWA určených na poskytovanie elektronických komunikačných služieb v lokalitách Banská Bystrica, Dunajská Streda, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Rimavská Sobota, Skalica. V lokalite Dunajská Streda boli k dispozícii frekvencie pre siedmich operátorov, v Skalici pre piatich, v Prešove pre troch a v ostatných lokalitách boli k dispozícii frekvencie pre šiestich operátorov. Jediným hodnotiacim kritériom bola výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvenčného bloku. Minimálna výška ponúknutej úhrady bola stanovená na 665 eur (20 034 Sk).
     Záujemcovia museli svoje ponuky doručiť úradu najneskôr do 9. septembra 2009 do 13,30 hod. Predložené ponuky vyhodnotila výberová komisia. Podľa zákona o elektronických komunikáciách výberová komisia vyhodnotila ponuky podľa kritérií uvedených vo výzvach a určila poradie účastníkov výberového konania, o čom vyhotovila správu. Úrad bol pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou. Úspešným účastníkom výberového konania úrad pridelil frekvencie.