V siedmich lokalitách Slovenska pribudnú ďalší poskytovatelia rýchleho internetu

25.08.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) začal výberové konania na pridelenie frekvencií v siedmich lokalitách Slovenska. Zámerom TÚ SR je podpora rozvoja širokopásmového („rýchleho“) internetu a ďalších služieb na lokálnej úrovni. Úspešní uchádzači o frekvencie budú môcť vybudovať bezdrôtové prístupové siete a prispieť k rozvoju širokopásmového internetu na lokálnej úrovni.
     TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v denníku Hospodárske noviny a na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=290 výzvy na predkladanie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií 10 GHz na zriadenie a prevádzkovanie sietí FWA určených na poskytovanie elektronických komunikačných služieb v lokalitách Banská Bystrica, Dunajská Streda, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Rimavská Sobota, Skalica. V lokalite Dunajská Streda sú k dispozícii frekvencie pre siedmich operátorov, v Skalici pre piatich, v Prešove pre troch a v ostatných lokalitách sú k dispozícii frekvencie pre šiestich operátorov. Jediným hodnotiacim kritériom je výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvenčného bloku. Minimálna výška ponúknutej úhrady je stanovená na 665 eur (20 034 Sk). Záujemcovia musia svoje ponuky doručiť úradu najneskôr do 9. septembra 2009 do 13,30 hod.
     Predložené ponuky vyhodnotí výberová komisia. Podľa zákona o elektronických komunikáciách výberová komisia vyhodnotí ponuky podľa kritérií uvedených vo a určí poradie účastníkov výberového konania, o čom vyhotoví správu. Úrad je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou. Úspešným účastníkom výberového konania úrad pridelí frekvencie.