Vedúci predstavitelia úradu

Predseda úradu
Ing. Ivan Marták
e-mail: ivan.martak@teleoff.gov.sk    

Podpredseda úradu
Ing. Ján Fľak, PhD. 
Tel.:  041/500 5178
e-mail: jan.flak@teleoff.gov.sk    

Kancelária predsedu
Ing. Mária Frindrichová, riaditeľka
Tel.: 0907 629 056
e-mail: maria.frindrichova@teleoff.gov.sk