Veľa šťastia a úspechov v novom roku 2021

novy-rok1
04.01.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Ďakujeme Vám za Vašu priazeň v roku 2020 a želáme Vám, aby ste vykročili do roku končiaceho číslom 21, tou správnou nohou.

Nech Vás a Vašich blízkych sprevádza „Pani Šťastena“ počas celého nasledujúceho roka a stane sa jedným z Vašich najlepších rokov v živote.

Nahliadnime teraz v skratke na náš rok 2020:

Pandémia koronavírusu ovplyvnila poskytovanie poštových služieb, najmä v oblasti doručovania poštových zásielok a prijímania opatrení počas mimoriadnej situácie. To ovplyvnilo doterajší režim služieb (prednosť bezkontaktného doručovania, úprava režimu na pobočkách pôšt a pod.). Preto bude v dohľadnej budúcnosti potrebné vyhodnotiť aj ekonomické dopady pandémie na poštový sektor, najmä na univerzálnu službu a nastavenie podmienok jeho fungovania.
 
Vzhľadom na nové hygienické opatrenia sa mnohí ľudia zo svojich pracovísk presúvali do domácností. Pracovali, či študovali z domu, čo sa stalo zároveň skúškou aj pre telekomunikačné siete. Okrem toho sme museli pomôcť vyriešiť situáciu, keď majitelia a správcovia nehnuteľností v dôsledku obáv o svoje zdravie, odmietali vpustiť technikov telekomunikačných operátorov vykonávajúcich opravy a údržbu k telekomunikačnej infraštruktúre.
 
Aj napriek koronakríze sme podľa plánu uvoľnili frekvenčné pásmo 700 MHz, prebehlo prelaďovanie televíznych vysielačov a po výberovom konaní sme mobilným operátorom pridelili veľmi dôležité frekvencie pre budovanie 5G sietí z pásma 700 MHz a zostávajúce frekvencie z pásiem 900 MHz a 1800 MHz.
 
Po potlačení pandémie koronavírusu očakávame stabilizáciu na trhu poskytovania poštových služieb a rovnako aj elektronických komunikačných služieb. Následne očakávame investície operátorov do budovania 5G sietí a zlepšenia prístupu obyvateľstva k širokopásmovému prístupu.
 
Ešte raz Vám želáme v mene celého tímu Regulačného úradu úspešný rok 2021.