Veľký záujem o diskusiu k podmienkam výberu prevádzkovateľa DVB-T

02.06.2008, Tlačová správa
Do verejnej diskusie, ktorú otvoril Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) počas prebiehajúcej prípravy výberového konania na pridelenie frekvencií určených na poskytovanie DVB-T multiplexov, sa zapojili záujemcovia o poskytovanie multiplexov, vysielatelia, mobilní operátori, poradcovia, zamestnanci vysielateľov a záujemcov o poskytovanie multiplexov a ďalšie fyzické osoby. Odpovede z verejnej diskusie a skúsenosti krajín, ktoré už výberové konania zrealizovali, budú slúžiť na prípravu výzvy na predkladanie ponúk do výberového konania. Víťaz výberového konania bude prevádzkovať siete vysielačov pre digitálne televízne terestriálne vysielanie na území Slovenskej republiky.

Podľa zákona o digitálnom vysielaní TÚ SR môže začať výberové konanie najskôr 30 dní po nadobudnutí účinnosti plánu prechodu z analógového na digitálne vysielanie. Plán nadobudol účinnosť 1. mája 2008. TÚ SR pred začatím výberového konania analyzoval skúsenosti krajín, v ktorých už takéto výberové konania prebehli a následne otvoril verejnú diskusiu o podmienkach výberového konania. Do verejnej diskusie bolo možné zapojiť sa doručením vyplneného dotazníka najneskôr do 30. mája 2008 na adresu TÚ SR. Výberové konanie sa začne zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku TÚ SR a v jednom celoštátnom periodiku.

Digitálne vysielanie (DVB-T) vytvára priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov televízii. Divákom prinesie, okrem už spomenutej možnosti prijímania viacerých programov, zásadné zvýšenie kvality prijímaného televízneho vysielania v tzv. štúdiovej kvalite, interaktívne ovládanie vysielania samotným divákom, prípadne aj perspektívne poskytovanie služieb mobilnej televízie či internetových služieb. Pre divákov, ktorí prijímajú analógové televízne terestriálne vysielanie, táto zmena bude znamenať potrebu zaobstarania televízora so zabudovaným digitálnym (DVB-T) tunerom, alebo prídavného zariadenia tzv. set-top-boxu.

V Bratislave 2. júna 2008.