Verejná diskusia o budúcom využívaní frekvencií z frekvenčných pásiem 1500 MHz a 26 GHz

info
01.02.2024, Základné informácie a teórie
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií zodpovedný, okrem iného, aj za správu frekvenčného spektra, zvažuje možnosti pridelenia frekvencií z frekvenčného úseku 1427 – 1517 MHz (ďalej len „frekvenčné pásmo 1500 MHz“) a frekvencií z frekvenčného úseku 24,25 – 27,5 GHz (ďalej len „frekvenčné pásmo 26 GHz“).
 
Túto Verejnú diskusiu uskutočňuje úrad s cieľom zistiť záujem o budovanie sietí s použitím frekvencií z frekvenčných pásiem 1500 MHz a 26 GHz, respektíve ich častí.
 
Svoje stanoviská k otázkam formulovaným úradom, ako aj pripomienky a návrhy nad rámec týchto otázok, predložte do 4.3.2024.