Verejná konzultácia

1 info
28.11.2022, Základné informácie a teórie
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje, že dňa 28. novembra 2022 zverejnil návrh Všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb na verejnú konzultáciu. Pripomienky je možné podávať do 30.12.2022.
Text navrhovaného Všeobecného povolenia a informácie o spôsobe pripomienkovania sú dostupné na webovom sídle Úradu v časti Konzultačné miesto (https://www.teleoff.gov.sk/konzultacie/ )