Verejná vyhláška

info
20.09.2023, Základné informácie a teórie
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejňuje Verejnú vyhlášku - Protest prokurátora proti čl. III bodu 3. ods. 2 písm. j) Všeobecného povolenia č. 1/2023 z 31.1.2023 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb, zverejneného vo Vestníku Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 4/2023 dňa 1.2.2023.