Verejné obstarávanie v roku 2010

1. Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s prepravou osôb 2010  /VS, NZ/

2. Dodávanie tonerov /VPP, PP/

3. Nákup 2 ks motorových vozidiel pre meracie účely 2010 /VPP, PPZ/

4. Vyčíslenie čistých nákladov na univerzálnu službu za roky 2007 a 2008 /VS, PLZ, zrušená/

5. Nákup dvoch kusov ručného meracieho rádiového prijímača /VPP, PPZ/

6. Nákup troch kusov ručného spektrálneho analyzátora /VS,PLZ/

7. Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s prepravou zamestnancov /VPP, PPZ/

8. Elektronická podateľňa pre Telekomunikačný úrad SR /VPP, PPZ/

9. Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel TÚ SR /VPP, ZsNH/

10. Havarijné poistenie motorových vozidiel TÚ SR /VPP, ZsNH/

 

Výzvy uverejnené v roku 2010

Výzva na predkladanie ponúk č. 7/2010 – havarijné poistenie vozidiel

Výzva na predkladanie ponúk č. 6/2010 – povinné zmluvné poistenie vozidiel - doplnená flotila

Výzva na predkladanie ponúk č. 5/2010 – elektronická podateľňa

Výzva na predkladanie ponúk č. 4/2010 – zabezpečenie leteniek

Výzva na predkladanie ponúk č. 3/2010 - meracie rádiové prijímače

Výzva na predkladanie ponúk č. 2/2010 - meracie vozidlá

Výzva na predkladanie ponúk č. 1/2010 - Dodávanie tonerov