Verejné obstarávanie v roku 2011

 

Súťaže vyhlásené v roku 2011:

 

1/2011   Strážna a informačná služba v areáli TÚ SR na Továrenskej ul. č. 7, 

               Bratislava /VS,   PZ/

2/2011   Vypracovanie vzostupného modulu LRIC - PURE  /VS, PZ/

3/2011   Obstaranie automatizovaného systému správy registratúry pre TÚ SR /výzva,   

               PpZ/

4/2011   Systém na monitorovanie a management bezpečnostných incidentov "IDS a IPS"

               /výzva, PpZ/

5/2011   Špeciálny systém pre správu frekvenčného spektra /RKbZ, NZ/

6/2011   Nákup 3 kusov meracích prístrojov TV EXPLORER HD /RKbZ, PpZ/ - zrušená ÚVO

7/2011   Nákup 7 kusov antén k meraciemu prístroju PR 100  /RKbZ, PpZ/ - zrušená ÚVO

8/2011   Vypracovanie vzostupného hospodársko-technického modulu LRIC - PURE ....

               /VS, NZ/

 

 

Oznamy o zrušení postupu verejného obstarávania:

1. Telekomunikačný úrad SR zrušil použitý postu verejného obstarávania /RKbZ/ na predmet zákazky " Nákup 3 kusov meracích prístrojov TV EXPLORER HD". Zrušenie nariadil Úrad pre verejné obstarávanie rozhodnutín číslo: 1864-7000/2011-OK/4.   

2. Telekomunikačný úrad SR zrušil použitý postup verejného obstarávania /RKbZ/ na predmet zákazky " Nákup 7 kusov antén k meraciemu prístroju PR 100". Zrušenie nariadil Úrad pre verejné obstarávanie rozhodnutím číslo: 1865-7000/2011-OK/5.