Verejné obstarávanie v roku 2013Oznámenie o zámere zadať zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní / "Zabezpečenie servisnej podpory na kľúčové sieťové zariadenia úradu."


Oznámenie o zámere zadať zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní / "Overenie pripravenosti softwéru elektronickej aukčnej platformy." 
 


Oznámenie o zámere zadať zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní / "Širokopásmove antény"
Oznámenie o zámere zadať zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní "Dodanie a montáž tlakovej nádoby."
Oznámenie o zámere zadať zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní / "Opravy porúch na vozidlách so špeciálnou výbavou."
Oznámenie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní / "Osobné motorové vozidlá, časť "Kritériá" 


Oznámenie o zámere zadať zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní / "Zriadenie a prevádzkovanie samostatnej dátovej linky."


Oznámenie o zámere zadať zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní / "Zabezpečenie servisnej podpory na centrálne diskové pole úradu."


Oznámenie o zámere zadať zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní / "Právne poradenstvo počas priebehu výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz."
Oznámenie o zámere zadať zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní / "Upratovacie služby." 
Oznámenie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní / "Osobné motorové vozidlá, časť "Ostatné"
Oznámenie o zámere zadať zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní / "Dodávka automobilových náplní a autokozmetiky."
Oznámenie o zámere zadať zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní / "Posúdenie návrhu aukčného poriadku." 
Oznámenie o zámere zadať zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní / "Dodávka a montáž telefónnej ústredne."