Verejné obstarávanie

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejňuje zadávanie zákaziek v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa:

 A. postupov:

  1. verejná súťaž 
  2. užšia súťaž 
  3. rokovacie konania so zverejnením 
  4. priame rokovacie konanie
  5. súťažný dialóg 

 B.  finančných limitov

  1. nadlimitné zákazky 
  2. podlimitné zákazky 


Zoznam zmlúv z verejného obstarávania

Objednávky tovarov a služieb

Faktúry