Verejné odpočty a výročné správy

     Verejný odpočet Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) za rok 2017 sa bude konať 09.05.2018 o 10:00 h v zasadačke RÚ na adrese: Továrenská 7, Bratislava. 

Výročné správy zákonom zrušených organizácií: