Verejné odpočty a výročné správy

     Verejný odpočet Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) za rok 2020 sa z dôvodu ochranných opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 nekonal. 

Výročné správy zákonom zrušených organizácií: