Verejný test stránky na porovnávanie služieb

20.01.2015, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v spolupráci s telekomunikačnými operátormi a neziskovou organizáciou spustil verejný test webovej stránky na porovnávanie cien pevného širokopásmového prístupu k internetu. Po spustení do ostrej prevádzky si záujemcovia budú môcť po zadaní svojej adresy porovnať ponuky primárne určené pre domácnosti od telekomunikačných operátorov, ktorí v danej lokalite poskytujú pevný prístup k internetu. Za správnosť a aktuálnosť údajov zodpovedajú telekomunikační operátori. Verejnosť má možnosť v prípade problémov alebo podnetov elektronicky kontaktovať administrátora.
     Webová stránka „Porovnávač cien širokopásmového prístupu k internetu“ je nekomerčný projekt, do ktorého sú zapojení registrovaní poskytovatelia širokopásmového prístupu k internetu v Slovenskej republike. Na porovnávač je možné pristupovať prostredníctvom odkazu z webovej stránky RÚ. Dizajn je jednoduchý, prispôsobený dizajnu stránky RÚ.
     Záujemcovia o internetové pripojenie doteraz nemali možnosť v takomto rozsahu na jednom mieste vyhľadať a porovnať ponuky poskytovateľov internetového pripojenia. Toto sa po spustení porovnávača do ostrej prevádzky zmení. V prvej fáze prebehlo testovanie porovnávača zo strany operátorov a následne začalo testovanie verejnosťou.
     Webová stránka obsahuje poplatky, ktoré účtujú operátori a tieto sú pri každej ponuke započítané do tzv. „priemernej mesačnej platby počas doby 24 mesiacov“, na základe ktorej bude možné jednoduchým spôsobom porovnať ponuky s rôznou dobou viazanosti. Porovnať je možné samostatné služby pripojenia k internetu alebo v balíčku s inými službami pre domácnosti, ako sú hlas a televízia. RÚ pri príprave postupoval plne v súlade s princípmi transparentnosti a nediskriminácie, nakoľko porovnanie bude zobrazovať kompletnú ponuku operátorov dostupných na zadanej lokalite bez akýchkoľvek preferencií. Ponuky sú primárne zoraďované vzostupne počnúc najnižšou priemernou mesačnou platbou, pričom koncový užívateľ má možnosť zvoliť si aj ďalšie možnosti filtrovania zobrazovaných údajov. Webová stránka okrem svojej informačnej hodnoty zároveň prispeje k rozvoju súťaže na trhu, lebo záujemcovia prostredníctvom nej získajú informácie aj o službách lokálnych a regionálnych operátorov.
     RÚ porovnávačom cien nadväzuje na svoje doterajšie aktivity a na aktivity svojho predchodcu, ktorým bol Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR). Medzi aktivity, ktoré sa v tom čase tešili popularite verejnosti bolo napr. v roku 2005 publikovanie zoznamu lokalít, kde je možné pripojenie k internetu v cene do 250 Sk (8,30 EUR) a v roku 2006 publikovanie zoznamu bezplatných hotspotov. Podľa prieskumu renomovanej agentúry z toho času až 57,3 % opýtaných, ktorí by si chceli dať zaviesť internet, bolo ochotných platiť maximálne 250 Sk mesačne. TÚ SR a neskôr RÚ publikovali rôzne pomôcky, upozornenia a porovnania pre užívateľov elektronických komunikačných služieb.