Veselé Vianoce!

Vianoce4
21.12.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Drahí naši klienti, zamestnanci a fanúšikovia.

Želáme Vám krásne Vianoce v kruhu Vašich najbližších. Nech si najkrajšie sviatky v roku vychutnáte v zdraví, pohode, láske a precítite nezabudnuteľnú atmosféru Vianoc a zázrakov, ktoré so sebou prinášajú.