Vestník - ročník 2014

č. 19/2014 z 11.12.2014

 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie
 • Príloha č. 1 - Vzor formulára „Ponuka predložená do výberového konania“
 • Príloha č. 2 - Vzor splnomocnenia oprávňujúceho ku komunikácii s úradom v priebehu výberového konania a e-mailová adresa určená pre účasť v elektronickej aukcii
 • Príloha č. 3 - Vzor prehlásenia o kompletnosti predloženej ponuky a čestné prehlásenie
 • Príloha č. 4 - Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 • Príloha č. 5 - Aukčný poriadok

Vestník č. 19/2014 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 18/2014 z 2.12.2014

 • Predbežné čisté náklady univerzálnej služby za rok 2014
 • Zmluva o prepojení medzi O2 Slovakia, s.r.o. a  DH Telecom, s.r.o.

Vestník č. 18/2014 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 17/2014 z 19.11.2014

 • Rozhodnutie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 18.11.2014, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
 • Zmena Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby
 • Upozornenie

Vestník č. 17/2014 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 16/2014 z 21.10.2014

 • Odcudzený služobný preukaz
 • Zmluva o prepojení medzi Orange Slovensko, a.s. a UAB "Raystorm" organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

Vestník č. 16/2014 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 15/2014 zo 7.10.2014

 • Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 2080 – 2110 MHz a 10,65 – 10,68 GHz určených na prevádzku terminálových staníc pre dátovú službu, ktoré sú súčasťou pevných elektronických komunikačných sietí pre službu retransmisie televíznych a rozhlasových programov

Vestník č. 15/2014 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 14/2014 z 3.10.2014

 • Všeobecné povolenie č. VPR – 13/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 10 – 30 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení družicovej služby
 • Zmluva o prepojení medzi O2 Slovakia, s.r.o. a UAB "Raystorm" organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

Vestník č. 14/2014 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 13/2014 z 1.10.2014

 • Všeobecné povolenie č. 1/2014 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb

Vestník č. 13/2014 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 12/2014 z 3.9.2014

 • Čisté náklady univerzálnej služby za rok 2013

Vestník č. 12/2014 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 11/2014 z 2.9.2014

 • Všeobecné povolenie č. VPR – 12/2014 na používanie frekvencií pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD určených pre rádiodeterminačné aplikácie zahrňujúce radarové systémy, zariadenia pre detekciu pohybu a stráženie

Vestník č. 11/2014 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 10/2014 z 21.8.2014

 • Oznámenie o schválení ceny za veľkoobchodnú službu zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
 • Oznámenie o schválení ceny za veľkoobchodný prenájom ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 • Oznámenie o schválení ceny za kolokáciu pre poskytovanie:
  - veľkoobchodného fyzického prístupu poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste v sieti významného podniku („trh č. 4“) ,
  - veľkoobchodného širokopásmového prístupu prostredníctvom technológie xDSL a FTTx („trh č. 5“) a
  - prístupu k veľkoobchodným ukončovacím častiam prenajatých okruhov, ktoré spájajú koncové body siete s bodom prepojenia („trh č. 6“) spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 • Zmluva o prepojení medzi O2 Slovakia, s.r.o. a Net-Connect s.r.o.

Vestník č. 10/2014 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 9/2014 z 18.8.2014 

 • Zmluva o prepojení medzi Orange Slovensko, a.s. a Net-Connect s.r.o.
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 1 – 3 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení družicovej služby

Vestník č. 9/2014 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 8/2014 z 15.8.2014

 • Všeobecné povolenia č. VPR - 04/2014 až VPR - 11/2014

 Vestník č. 8/2014 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 7/2014 zo 14.8.2014

 • Zmluva o prepojení elektronických komunikačných sietí  medzi spoločnosťami Slovak Telekom, a.s. a UAB „Raystorm“ organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

Vestník č. 7/2014 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 6/2014 zo 14.7.2014

 • Zmluvy o prepojení sietí medzi spoločnosťami Slovak Telekom, a.s. a Net-Connect, s.r.o.

Vestník č. 6/2014 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 5/2014 z 20.6.2014

 • Príjmy a výdavky kompenzačného fondu za rok 2013

Vestník č. 5/2014 na stiahnutie PDF dokument


č. 4/2014 z 3.6.2014

Vestník č. 4/2014 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 3/2014 z 28.04.2014

Vestník č. 3/2014 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 2/2014 z 24.01.2014

Vestník č. 2/2014 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 1/2014 z 22.01.2014

Vestník č. 1/2014 na stiahnutie PDF dokument