Vestník - ročník 2015

č. 16/2015 z 26.11.2015
 

 • Predbežné čisté náklady univerzálnej služby za rok 2015
 • Oznámenie o schválení ceny


Vestník č. 16/2015 na stiahnutie PDF dokument


č. 15/2015 z 10.11.2015

 • Oznámenie o schválení ceny
 • Zmluva o prepojení medzi VM Telecom, s.r.o. a Phoonio s.r.o.

Vestník č. 15/2015 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 14/2015 zo 14.10.2015
 

 • Rozhodnutie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo 6.10.2015, ktorým sa mení Rozhodnutie z 18.11.2014, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov

Vestník č. 14/2015 na stiahnutie PDF dokument

 

 

č. 13/2015 z 8.9.2015

 

 • Čisté náklady univerzálnej služby za rok 2014
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 05/2015 na používanie frekvencií na prevádzkovanie rádiových pomôcok a načúvacích prístrojov pre sluchovo postihnuté osoby

Vestník č. 13/2015 na stiahnutie PDF dokument 

 

 

č. 12/2015 z 11.8.2015

 • Zmluva o prepojení medzi spoločnosťami Slovak Telekom, a.s. a BENESTRA, s.r.o.
 • Zmluva o prepojení medzi spoločnosťami Slovak Telekom, a.s. a SWAN, a.s.
 • Zmluva o SMS Interworking medzi zmluvnými stranami Slovak Telekom, a.s. a SWAN, a.s.

Vestník č. 12/2015 na stiahnutie PDF dokument

 

 

č. 11/2015 z 28.7.2015

 • Všeobecné povolenie č. VPR – 04/2015 na používanie frekvencií určených na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení používajúcich ultraširokopásmové technológie UWB

Vestník č. 11/2015 na stiahnutie PDF dokument

 

 

č. 10/2015 z 20.7.2015

 • Oznámenie o schválení ceny

Vestník č. 10/2015 na stiahnutie PDF dokument

 

 

č. 9/2015 z 22.6.2015

 • Príjmy a výdavky kompenzačného fondu za rok 2014

Vestník č. 9/2015 na stiahnutie PDF dokument

 

 

č. 8/2015 z 5.6.2015

 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz formou elektronickej aukcie
 • Výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete FWA – Fixed Wireless Access (pevný bezdrôtový prístup), za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalitách: Dunajská Streda, Pezinok, Prešov, Senec, Stropkov, Svidník.

 Vestník č. 8/2015 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 7/2015 z 10.4.2015

 • Všeobecné povolenie č. VPR – 1/2015 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 3400 – 3600 MHz, 3600 – 3800 MHz, 10,5 GHz, 25,5 GHz a 29 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou terminálových staníc

Vestník č. 7/2015 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 6/2015 z 31.3.2015

 • Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2015 na používanie frekvencií pri prevádzke bezšnúrových mikrofónov
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2015 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz na prevádzku pohyblivých koncových zariadení verejných elektronických komunikačných sietí

Vestník č. 6/2015 na stiahnutie PDF dokument

 

 

č. 5/2015 z 26.3.2015

 • Predbežné opatrenia

Vestník č. 5/2015 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 4/2015 z 13.3.2015

 • Zrušenie výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz formou elektronickej aukcie

Vestník č. 4/2015 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 3/2015 z 2.2.2015

 • Zmluva o prepojení medzi O2 Slovakia, s.r.o. a VM Telecom, s.r.o.
 • Rozhodnutie č. 4159/OER/2014 o zastavení správneho konania

Vestník č. 3/2015 na stiahnutie PDF dokument

 

 

č. 2/2015 zo 16.01.2015

 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz formou elektronickej aukcie
 • Príloha č. 1 – Vzor formulára „Ponuka predložená do výberového konania“
 • Príloha č. 2 – Vzor splnomocnenia oprávňujúceho ku komunikácii s úradom v priebehu výberového konania a e-mailová adresa určená pre účasť v elektronickej aukcii
 • Príloha č. 3 – Vzor prehlásenia o kompletnosti predloženej ponuky a čestné prehlásenie
 • Príloha č. 4 – Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 • Príloha č. 5 – Aukčný poriadok

Vestník č. 2/2015 na stiahnutie PDF dokument

 

č. 1/2015 z 12.1.2015

 • Odcudzený služobný preukaz
 • Rozhodnutie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo dňa 17. 12. 2014, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za veľkoobchodné služby fyzického prístupu poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry významného podniku na pevnom mieste

Vestník č. 1/2015 na stiahnutie PDF dokument

v lokalitách: Dunajská Streda, Pezinok, Prešov, Senec, Stropkov, Svidník.v lokalitách: Dunajská Streda, Pezinok, Prešov, Senec, Stropkov, Svidník.