Vestník - ročník 2016

 • Vestník Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

č. 16/2016 z 21.12.2016
 
 • Zmluva o prepojení elektronických komunikačných sietí medzi spoločnosťami VNET, a.s. a Slovak Telekom, a.s.

Vestník č. 16/2016 na stiahnutie PDF dokument


č. 15/2016 z 23.11.2016
 
 • Predbežné čisté náklady univerzálnej služby za rok 2016

Vestník č. 15/2016 na stiahnutie PDF dokument


č. 14/2016 z 11.10.2016
 
 • Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Partizánske, Komárno, Kežmarok, Brezno, Čadca, Ružomberok.

Vestník č. 14/2016 na stiahnutie PDF dokument


č. 13/2016 z 27.10.2016
 
 • Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec, Vranov nad Topľou, Žiar nad Hronom, Dolný Kubín.

Vestník č. 13/2016 na stiahnutie PDF dokument


č. 12/2016 zo 14.10.2016
 
 • Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Pezinok, Zlaté Moravce, Rožňava, Levoča, Žarnovica, Tvrdošín.

Vestník č. 12/2016 na stiahnutie PDF dokument


č. 11/2016 z 29.09.2016
 
 • Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Gelnica, Skalica, Turčianske Teplice, Poltár, Krupina, Banská Štiavnica.

Vestník č. 11/2016 na stiahnutie PDF dokument


č. 10/2016 zo 14.09.2016
 
 • Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Galanta, Humenné, Bardejov, Sabinov, Šaľa, Ilava.

Vestník č. 10/2016 na stiahnutie PDF dokument


č. 9/2016 z 09.09.2016
 
 • Čisté náklady univerzálnej služby za rok 2015

Vestník č. 9/2016 na stiahnutie PDF dokument


č. 8/2016 z 11.08.2016
 
 • Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Detva, Kysucké Nové Mesto, Myjava, Sobrance, Stropkov a Svidník.

Vestník č. 8/2016 na stiahnutie PDF dokument


č. 7/2016 z 28.07.2016 
 
 • Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Medzilaborce, Snina, Bytča, Rimavská Sobota a Námestovo.
 • Odôvodnenie formy výberového konania


Vestník č. 7/2016 na stiahnutie PDF dokument


č. 6/2016 zo 17.06.2016
 
 • Oznámenie o zverejnení technických špecifikácií regulovaných rozhraní
 • Zmluva o prepojení elektronických komunikačných sietí medzi spoločnosťami DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS S.A. a Slovak Telekom, a.s.

Vestník č. 6/2016 na stiahnutie PDF dokument


č. 5/2016 z 09.05.2016
 
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz formou elektronickej aukcie

Vestník č. 5/2016 na stiahnutie PDF dokument


č. 4/2016 z 05.05.2016
 
 • Príjmy a výdavky kompenzačného fondu za rok 2015

Vestník č. 4/2016 na stiahnutie PDF dokument


č. 3/2016 z 15.02.2016
 
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz bez elektronickej aukcie

Vestník č. 3/2016 na stiahnutie PDF dokument


č. 2/2016 z 10.02.2016
 
 • Rozhodnutie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo dňa 9.2.2016, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov

Vestník č. 2/2016 na stiahnutie PDF dokument


č. 1/2016 z 27.01.2016
 
 • Zmluva o prepojení uzavretá medzi Orange Slovensko, a.s. a Localcom s.r.o.

Vestník č. 1/2016 na stiahnutie PDF dokument