Vestník - ročník 2017


č. 12/2017 z 27.11.2017
 
 • Predbežné čisté náklady univerzálnej služby za rok 2017

Vestník č. 12/2017 na stiahnutie PDF dokument


č. 11/2017 zo 4.9.2017
 
 • Čisté náklady univerzálnej služby za rok 2016

Vestník č. 11/2017 na stiahnutie PDF dokument


č. 10/2017 z 3.8.2017
 
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 26 GHz formou elektronickej aukcie  

Vestník č. 10/2017 na stiahnutie PDF dokument


č. 9/2017 z 12.06.2017
 
 • Príjmy a výdavky kompenzačného fondu za rok 2016

Vestník č. 9/2017 na stiahnutie PDF dokument


č. 8/2017 z 21.04.2017
 
 • Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie vo všetkých okresoch Bratislava a Košice.


č. 7/2017 z 11.04.2017
 
 • Oznámenie o zastavení konaní
 • Rozhodnutie o rozklade
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2017 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz na prevádzku pohyblivých koncových zariadení verejných elektronických komunikačných sietí 

Vestník č. 7/2017 na stiahnutie PDF dokument


č. 6/2017 zo 31.03.2017
 
 • Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Nitra, Žilina, Prešov, Banská Bystrica, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom.
Vestník č. 6/2017 na stiahnutie PDF dokument


č. 5/2017 zo 10.03.2017
 
 • Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Liptovský Mikuláš, Zvolen, Spišská Nová Ves, Trebišov, Nové Zámky, Trnava.

Vestník č. 5/2017 na stiahnutie PDF dokument


č. 4/2017 zo 16.02.2017
 
 • Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Prievidza, Poprad, Veľký Krtíš, Martin, Dunajská Streda, Trenčín.

Vestník č. 4/2017 na stiahnutie PDF dokumentč. 3/2017 z 08.02.2017
 
 • Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 31. januára 2017 č. 1/2017, ktorým sa dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 7. marca 2012 č. O-29/2012, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2017 na používanie frekvencií 447,63750 MHz, 447,32500 MHz, 447,31250 MHz, 447,37500 MHz, 441,47500 MHz, 441,10625 MHz, 443,96875 MHz, 444,61875 MHz a 444,69375 MHz na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení pozemnej pohyblivej služby, ktoré sú súčasťou bezdrôtových miestnych informačných systémov BOR
 • Zmluva o prepojení medzi spoločnosťami VM Telecom, s.r.o. a Gemernet s.r.o. 

Vestník č. 3/2017 na stiahnutie PDF dokument


č. 2/2017 z 26.1.2017
 
 • Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Malacky, Levice, Považská Bystrica, Piešťany, Lučenec, Revúca.

Vestník č. 2/2017 na stiahnutie PDF dokument


č. 1/2017 z 9.1.2017
 
 • Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Senec, Púchov, Topoľčany, Senica, Michalovce, Stará Ľubovňa.

Vestník č. 1/2017 na stiahnutie PDF dokument