Vestník - ročník 2018


č. 12/2018 zo 17.09.2018
 • Rozhodnutia za významný podnik na relevantnom trhu č. 1
 • Rozhodnutie vo veci určenia ceny veľkoobchodných služieb ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych sieťach poskytovaných v pevnom umiestnení ("relevantný trh č. 1")
Vestník č. 12/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 11/2018 z 03.09.2018
 • Čisté náklady univerzálnej služby za rok 2017
Vestník č. 11/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 10/2018 zo 06.08.2018
 • Rozhodnutie o primeranom dočasnom opatrení
Vestník č. 10/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 9/2018 zo 17.07.2018
 • Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo 17. júla 2018 č. O-1/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a forme poskytovania informácií jednotnému informačnému miestu a ich sprístupňovania podnikom prostredníctvom jednotného informačného miesta. 
Vestník č. 9/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 8/2018 z 12.06.2018
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu: Čadca, Kysucké Nové Mesto, Michalovce, Prievidza, Rimavská Sobota a Skalica.
Vestník č. 8/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 7/2018 zo 06.06.2018
 • Príjmy a výdavky kompenzačného fondu za rok 2017.
Vestník č. 7/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 6/2018 z 18.05.2018
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu: Bardejov, Dolný Kubín, Hlohovec a Malacky.
Vestník č. 6/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 5/2018 zo 06.04.2018
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz formou elektronickej aukcie
Vestník č. 5/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 4/2018 z 28.03.2018
 • rozhodnutie vo veci rozkladu proti rozhodnutiu, ktorým bola spoločnosť Slovak Telekom, a.s. určená za významný podnik na relevantnom trhu č. 3a
 • rozhodnutie vo veci rozkladu proti rozhodnutiu, ktorým bola spoločnosť Slovak Telekom, a.s. určená za významný podnik na relevantnom trhu č. 3b
Vestník č. 4/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 3/2018 z 09.02.2018
 • Rozhodnutie o určení metódy kalkulácie cien za veľkoobchodné služby lokálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení prostredníctvom káblovodov a infraštruktúry významného podniku
 • Rozhodnutie o určení metódy kalkulácie cien kolokácie na regulovaných relevantných trhoch
Vestník č. 3/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 2/2018 z 01.02.2018
 • Metodika pre posudzovanie ekonomickej replikovateľnosti služieb nadväzujúcich na služby na relevantných trhoch č. 3a) a č. 3b)
Vestník č. 2/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 1/2018 z 15.1.2018
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu: Stará Ľubovňa, Šaľa, Turčianske Teplice.
Vestník č. 1/2018 na stiahnutie PDF dokument