Vestník - ročník 2020


č. 4/2020 z 08.07.2020
  • Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2020 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní nešpecifikovaných rádiových zariadení s krátkym dosahom SRD
  • Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2020 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD určených na rádiofrekvenčnú identifikáciu RFID
  • Všeobecné povolenie č. VPR – 04/2020 na používanie frekvencií určených na prevádzkovanie rádiových zariadení, ktoré používajú ultra-širokopásmové technológie UWB
Vestník č. 4/2020 na stiahnutie PDF dokument


č. 3/2020 zo 17.06.2020
  • Príjmy a výdavky kompenzačného fondu za rok 2019
Vestník č. 3/2020 na stiahnutie PDF dokument


č. 2/2020 z 28.05.2020
  • Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2020 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom pre širokopásmové systémy na prenos dát (WAS/RLAN) a iných dátových aplikácií s využitím modulácie rozprestretého spektra
Vestník č. 2/2020 na stiahnutie PDF dokument


č. 1/2020 z 31.3.2020
  • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvenciíz frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800MHz formou elektronickej aukcie
Vestník č. 1/2020 na stiahnutie PDF dokument