Vestník - ročník 2021


č. 1/2021 z 28.5.2021
  • Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2021 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení a staníc pre širokopásmové systémy na prenos dát a iných dátových aplikácií s využitím modulácie rozprestretého spektra
Vestník č. 1/2021 na stiahnutie PDF dokument 463 kB