Vestník - ročník 2021


č. 5/2021 z 29.11.2021 
  • Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 25. novembra 2021 č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 7. marca 2012 č. O-29/2012, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 1/2017
  • Predbežné čisté náklady univerzálnej služby za rok 2021
Vestník č. 5/2021 na stiahnutie PDF dokument 1000 kB


č. 4/2021 zo 31.08.2021
  •  Čisté náklady univerzálnej služby za rok 2020.
Vestník č. 4/2021 na stiahnutie PDF dokument 877 kB


č. 3/2021 zo 16.07.2021
  • Rozhodnutie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 12. júla 2021 č. 1/2021, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
  • Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2021 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 0 – 30 GHz pri prevádzkovaní vysielacích staníc družicovej služby.

Vestník č. 3/2021 na stiahnutie PDF dokument 336 kB


č. 2/2021 zo 17.06.2021
  • OPATRENIE Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo 14. júna 2021  č. 1/2021, ktorým sa mení opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011 č. O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla
  • Príjmy a výdavky kompenzačného fondu

Vestník č. 2/2021 na stiahnutie  PDF dokument  237 kB


č. 1/2021 z 28.5.2021
  • Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2021 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení a staníc pre širokopásmové systémy na prenos dát a iných dátových aplikácií s využitím modulácie rozprestretého spektra
Vestník č. 1/2021 na stiahnutie PDF dokument 463 kB