Vestník - ročník 2022

Vestník Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

 
Predbežné čisté náklady univerzálnej služby za rok 2022

zverejnené 25.novembra 2022

Vestník č.11/2022 na sitahnutie PDF 696kB
Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Detva.
Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Ilava.
Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Poprad.
Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Spišská Nová Ves.
Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Trenčín.
Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvenciíz frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Zlaté Moravce.


zverejnené 10.októbra 2022

Vestník č.10/2022  na stiahnutie PDF 17,1 MB
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) podľa § 34 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) vydáva:
Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2022 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení a staníc na širokopásmový prenos dát a iných dátových aplikácií s využitím modulácie rozprestretého spektra,
Všeobecné povolenie č. VPR - 04/2022 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom s vysokým pracovným cyklom alebo nepretržitým vysielaním, využívaných pri výrobe zvukových programov a podujatí,

Všeobecné povolenie č. VPR - 08/2022 na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 446,0 - 446,2 MHz pri prevádzkovaní rádiových zariadení pre hlasovú komunikáciu,
Všeobecné povolenie č. VPR - 13/2022 na používanie frekvencií 448,070 MHz a 448,170 MHz pri prevádzkovaní telemetrických rádiových zariadení ,
Všeobecné povolenie č. VPR - 14/2022 
na používanie frekvencií pri prevádzkovaní koncových zariadení verejných elektronických komunikačných sietí.

zverejnené 20. septembra 2022

Vestník č.9/2022 na stiahnutie PDF 652kB 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 34 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov  vydáva:
Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2022 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní nešpecifikovaných rádiových zariadení s krátkym dosahom určených na prenos dátových, hovorových a iných signálov, 
Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2022 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom využívaných ako aktívne zdravotnícke implantáty a zariadenia na získavanie zdravotných údajov, 
Všeobecné povolenie č. VPR – 05/2022 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom využívaných ako pomocné načúvacie zariadenia pre osoby so sluchovým postihnutím


zverejnené 09. septembra 2022

Vestník č.8/2022 na stiahnutie PDF 432KB
Čisté náklady univerzálnej služby za rok 2021

zverejnené 25.augusta 2022

Vestník č.7/2022 na stiahnutie PDF 884KB
Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
25. júla 2022 č. 3/2022,  ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za pridelené čísla.
Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
 z 25. júla 2022 č. 4/2022, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak.

zverejnené 29. júla 2022

Vestník č.6/2022 na stiahnutie PDF 560KB 
 
Príjmy a výdavky kompenzačného fondu zverejnené 13. júna 2022

Vestník č.5/2022 na stiahnutie PDF 617kB
Výzva na predkladanie žiadostí o udelenie poštovej licencie zverejnené 11.apríla 2022

Vestník č.4/2022 na stiahnutie PDF 526kB
Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby podľa § 41 zákona č. 324/2011 Z. z. zverejnené 07.apríla 2022

Vestník č.3/2022 na stiahnutie PDF 376kB
Výzva na predloženie ponúk
do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz formou elektronickej aukcie 1.marca 2022

Vestník č. 2/2022 na stiahnutie PDF 1654kB
Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb  
zo 7. februára 2022 č. 1/2022, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak.

Vestník č. 1/2022 na stiahnutie PDF 562kB