Vestník - ročník 2022

Vestník Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
 
Výzva na predkladanie žiadostí o udelenie poštovej licencie zverejnené 11.apríla 2022

Vestník č.4/2022 na stiahnutie PDF 526kB
Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby podľa § 41 zákona č. 324/2011 Z. z. zverejnené 07.apríla 2022

Vestník č.3/2022 na stiahnutie PDF 376kB
Výzva na predloženie ponúk
do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz formou elektronickej aukcie 1.marca 2022

Vestník č. 2/2022 na stiahnutie PDF 1654kB
Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb  
zo 7. februára 2022 č. 1/2022, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak.

Vestník č. 1/2022 na stiahnutie PDF 562kB