Vestník - ročník 2023


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) podľa § 34 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydáva:
Všeobecné povolenie č. VPR - 15/2023 na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 1880 - 1900 MHz pri prevádzkovaní bezšnúrových telefónov, pobočkových ústrední a zariadení na prenos dát podľa štandardu DECT,
Všeobecné povolenie č. VPR - 16/2023 na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 30,075 - 30,3 MHz a 39,775 - 40 MHz pri prevádzke bezšnúrových telefónov,
Všeobecné povolenie č. VPR - 17/2023 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom určených na diaľkové ovládanie modelov,
Všeobecné povolenie č. VPR - 18/2023 na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 1900 MHz pri prevádzke koncových zariadení neverejných sietí pre železničné systémy,
Všeobecné povolenie č. VPR - 19/2023 na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 27 MHz pri prevádzkovaní občianskych rádiostaníc,
Všeobecné povolenie č. VPR - 20/2023 ktorým sa zrušuje všeobecné povolenie č. VPR - 02/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 450 – 470 MHz a 870 - 876 MHz / 915 - 921 MHz na prevádzkovanie širokopásmových digitálnych vysielacích rádiových zariadení pozemnej pohyblivej služby, ktoré sú súčasťou užívateľských terminálov verejnej elektronickej komunikačnej siete,
Všeobecné povolenie č. VPR - 21/2023 ktorým sa zrušuje všeobecné povolenie VPR - 33/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 40,5 – 43,5 GHz na prevádzkovanie digitálnych vysielacích rádiových zariadení ktoré sú súčasťou účastníckych koncových staníc v sieťach typu MWS (Multimedia Wireless Systems).


zverejnené 13.1.2023

Vestník č.3/2023 (.pdf, 2,24MB) na stiahnutie
 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) podľa § 34 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydáva:
Všeobecné povolenie č. VPR – 08/2023 na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 169 MHz pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom pre meracie zariadenia,
Všeobecné povolenie č. VPR - 09/2023 na používanie frekvencií na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení pozemnej pohyblivej služby, ktoré sú súčasťou bezdrôtových miestnych informačných systémov BOR,
Všeobecné povolenie č. VPR – 10/2023 na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 10,5 GHz, 25,5 GHz a 29 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou terminálových staníc,
Všeobecné povolenie č. VPR - 11/2023 na používanie frekvencií určených na prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym dosahom, ktoré používajú ultra-širokopásmové technológie UWB,
Všeobecné povolenie č. VPR - 12/2023 na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 2080 - 2110 MHz a 10,65 - 10,68 GHz pri prevádzkovaní terminálových staníc dátovej služby na poskytovanie služby retransmisie televíznych a rozhlasových programov,
Všeobecné povolenie č. VPR - 13/2023 na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 71 - 76 GHz a 81 - 86 GHz pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení pevnej služby bod - bod,
Všeobecné povolenie č. VPR – 14/2023 na používanie frekvencií 87,05 MHz a 87,1 MHz na prevádzkovanie povelových súprav pre nevidiacich a slabozrakých.


zverejnené 13.1.2023

Vestník č.2/2023 (.pdf, 2,78MB) na stiahnutie
 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) podľa § 34 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydáva:
Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2023 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom využívaných ako induktívne zariadenia, 
Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2023 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom v kategórii zariadení s nízkym pracovným cyklom s vysokou spoľahlivosťou,
Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2023 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom určených pre rádiodeterminačné aplikácie zahrňujúce radarové systémy, zariadenia pre detekciu pohybu a stráženie,
Všeobecné povolenie č. VPR - 04/2023 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom určených na rádiofrekvenčnú identifikáciu,
Všeobecné povolenie č. VPR – 05/2023 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom určených na telematiku dopravy a dopravnej infraštruktúry,
Všeobecné povolenie č. VPR – 06/2023
na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 9 kHz - 40 GHz pri prevádzkovaní nešpecifikovaných rádiových zariadení s krátkym dosahom a veľmi malým výkonom,
Všeobecné povolenie č. VPR 07/2023 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 0 30 GHz pri prevádzkovaní vysielacích staníc družicovej služby.


zverejnené 13.1.2023

Vestník č.1/2023 (.pdf, 2,93MB) na stiahnutie