Vestník Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad) vydáva podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov Vestník Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (vestník). Obsahom vestníka sú informácie, ktoré má regulačný úrad zverejňovať podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov  a zákona č. 324/2011 Z.z . o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vestník vychádza elektronicky, periodicita je podľa potreby.

Vydavateľ: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská č. 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24.
 

Kontakt: e-mail: simona.hyrava@teleoff.gov.sk