Víťazné ponuky žiadateľov o licenciu FWA

21.05.2001, Tlačová správa
Výberová komisia na vyhodnotenie žiadostí o udelenie licencií navrhuje udeliť licencie na prevádzkovanie sietí FWA v pásme 26 GHz nasledovným uchádzačom: Nextra Wireless, a.s., GiTy COM, a.s., Callino, s.r.o..

Komisia vyhodnotila všetky platné ponuky o udelenie licencie. Na základe hodnotiacich kritérií stanovených v podmienkach výberového konania na udelenie licencií stanovila počty bodov a tým aj poradie uchádzačov o licenciu. Uchádzači, ktorých ponuky sa umiestnili na prvých troch miestach získajú v priebehu júna 2001 licencie na prevádzkovanie sietí FWA a poskytovanie telekomunikačných služieb prostredníctvom týchto sietí v SR.

Držitelia licencií budú povinní začať prevádzkovať sieť FWA aspoň v jednej lokalite do šiestich mesiacoch od udelenia licencie a v rovnakom čase začať poskytovať telekomunikačné služby prostredníctvom siete FWA, pokiaľ si v ponuke do výberového konania neurčili termíny kratšie, ktoré im boli premietnuté do licencie.

V Bratislave 21. mája 2001