Víťazom výberového konania je Orange Slovensko

29.04.2008, Tlačová správa
Výberová komisia vymenovaná predsedom Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) stanovila poradie uchádzačov a víťazom výberového konania na pridelenie bloku frekvencií vo frekvenčnom pásme 870 MHz sa stala spoločnosť Orange Slovensko. Víťaz ponúkol najvyššiu jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií vo výške 40 mil. Sk. Uvedená spoločnosť môže prostredníctvom novej siete prispieť k rozšíreniu ponuky služieb a k zvýšeniu penetrácie širokopásmového prístupu k internetu.

V stanovenom termíne do 29.4. 2008, 13:30 hod. doručili Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR) ponuky títo záujemcovia o pridelenie bloku frekvencií vo frekvenčnom pásme 870 MHz: IRISH LOGIC SYSTEMS LIMITED z Írska, Orange Slovensko a Telefónica O2 Slovakia. Uvedené spoločnosti prejavili záujem o prevádzkovanie celoplošnej mobilnej siete a poskytovanie verejných služieb prostredníctvom tejto siete. Výberová komisia vylúčila spoločnosť IRISH LOGIC SYSTEMS LIMITED, pretože nesplnila požiadavky výzvy na predkladanie ponúk. Víťazom sa stala spoločnosť Orange Slovensko, ktorá ponúkla 40 mil. Sk, druhá v poradí skončila spoločnosť Telefónica O2 Slovakia (O2). O2 svoju ponuku označila za predmet obchodného tajomstva.

V pásme 870 MHz sa využíva technológia CDMA. Podľa najnovších štatistík http://www.cdg.org/technology/cdma_technology/cdma_stats.asp CDMA využíva 259 operátorov v 100 krajinách sveta. Medzi operátormi sú známe svetové spoločnosti, ktoré v tomto pásme poskytujú telefónnu službu, rôzne dátové služby vrátane vysokorýchlostného prístupu k internetu. Poskytovatelia služieb majú uzavreté roamingové dohody, čo umožňuje užívateľom využívať ich služby aj zahraničí. Lídrom je región Ázia – Pacifik a ďalej USA. Výrobe koncových zariadení sa venuje 111 výrobcov, medzi ktorými sú známe svetové značky. K dispozícii sú aj dvojpásmové zariadenia 800/1900 MHz.

V Bratislave 29. apríla 2008.