Vo vedení TÚ SR majú ženy 50-percentné zastúpenie

20.09.2010, Tlačová správa

     K 31.8.2010 majú ženy vo vedení Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) 50-percentné zastúpenie. Z ôsmich odborov presne polovicu riadia ženy. Podobné zastúpenie žien vo vedení TÚ SR trvá už od roku 2007. K 31.8.2010 pracovalo v TÚ SR 47% žien. Ženy majú zastúpenie vo všetkých odboroch úradu. TÚ SR toto dosiahol prirodzeným vývojom, t.j. bez potreby akéhokoľvek zvýhodňovania.
     V masmédiách sa objavila správa, že eurokomisárka V. Redingová chce zvýšiť zastúpenie žien v manažmentoch. Jej predstava je 30-percentný podiel žien v dozorných radách firiem do roku 2015, ktorý by sa v ďalších piatich rokoch zvýšil na 40 percent. Reagovala tak na štatistiku zastúpenia žien vo vedúcich pozíciách firiem krajín Európskej únie, ktorá je nelichotivá a nezlepšuje sa. TÚ SR je orgán štátnej správy, ale napriek tomu takúto predstavu V. Redingovej spĺňa minimálne už od roku 2007. Ženy vtedy dosiahli vo vedení a rovnako aj v celkovom počte zamestnancov TÚ SR 50-percentné zastúpenie. Viac ako 40-percentné zastúpenie žien medzi všetkými zamestnancami TÚ SR trvá minimálne už od roku 2001.