Voľné pracovné miesta

Voľné štátnozamestnanecké miesta sa obsadzujú výberovým konaním podľa § 39 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výberové konanie vyhlasuje úrad  prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli: 

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList 
 
Dňa 26.3.2024 bolozverejnené vonkajšie VK/2024/1355 – štátny radca, OŠDEK KP Bratislava pre 2 voľné štátnozamestnanecké miesta.
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/45223
záujemcovia sa môžu prihlásiť do 9.4.2024

Dňa 26.3.2024 bolo zverejnené vonkajšie  VK/2024/1356 – štátny radca, OŠDEK KP Košice pracovisko Prešov pre 1 voľné štátnozamestnanecké miesto.
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/45228
záujemcovia sa môžu prihlásiť do 9.4.2024