Voľné pracovné miesta

Voľné štátnozamestnanecké miesta sa obsadzujú výberovým konaním podľa § 39 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výberové konanie vyhlasuje úrad  prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli: 

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList 
 
  • Dnes je zverejnené vnútorné širšie VK/2023/4104 – hlavný štátny radca, vedúci oddelenia širokopásmových sietí odboru OREK pre 1 voľné štátnozamestnanecké miesto.
    https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/42629
     
    Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 04.10.2023 vrátane.