Voľné pracovné miesta

Voľné štátnozamestnanecké miesta sa obsadzujú výberovým konaním podľa § 39 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výberové konanie vyhlasuje úrad  prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli: 

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList  

Dňa 2.3.2023 bolo zverejnené vonkajšie výberové konanie VK/2022/928 - štátny radca,  OŠDEK KP Bratislava pre 2 voľné štátnozamestnanecké miesta.
 
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/39259
 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 16.3.2023 vrátane.