Všetci mobilní operátori zaplatili druhú časť úhrady za frekvencie

02.06.2014, Tlačová správa

     Mobilní operátori Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. SWAN, a.s. a Telefónica Slovakia, s.r.o. v stanovenom termíne zaplatili na účet Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) druhú polovicu jednorazovej úhrady spolu vo výške 81,94 mil. EUR za pridelenie frekvencií, ktoré si vydražili v elektronickej aukcii. Splnili si týmto svoju povinnosť stanovenú v povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2 600 MHz. Operátori spolu za frekvencie zaplatili 163,9 mil. EUR. RÚ týmito neplánovanými príjmami pomáha znížiť schodok štátneho rozpočtu.
     Orange, ST, SWAN a Telefónica na začiatku roka zaplatili na účet RÚ prvú polovicu jednorazovej úhrady spolu vo výške 81,94 mil. eur za pridelenie frekvencií, ktoré si vydražili v elektronickej aukcii. Operátori si týmto splnili svoju prvú povinnosť stanovenú v povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.
     Výberové konanie sa začalo 28.8.2013, keď predchodca RÚ – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Výberové konanie sa uskutočnilo formou elektronickej aukcie vo formáte CCA (Combinatorial Clock Auction). V elektronickej aukcii boli vydražené všetky ponúkané frekvenčné bloky.