Všetky lokality, kde je dostupná sieť mobilného operátora
- T-Mobile Slovensko (exEuroTel Bratislava) a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava (do ceny je započítaný mesačný poplatok za verejnú telefónnu službu, mesačný poplatok za dátovú službu - internet a prenesené dáta)

Vysvetlenie podniku poskytujúceho službu

Pripojenie na internet s využitím technológie GPRS. V cene do 250 Sk je možné preniesť obmedzené množstvo dát. Bližšie informácie poskytne poskytovateľ služby.UPOZORNENIE: Zoznam lokalít a podnikov nie je konečný. Do zoznamu budú doplnené podniky a lokality, ktoré spĺňajú stanovené podmienky a zašlú úradu potrebné informácie. Za správnosť informácií, ktoré sú uverejnené v tabuľke zodpovedá podnik, ktorý ich poskytol. Telekomunikačný úrad SR nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti so zverejnenými informáciami.