Vybavené petície

     Dňa 15.01.2020 bola úradu postúpená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Opoj. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 01/2020

     Dňa 20.04.2020 bola úradu postúpená petícia občanov obce Svinica. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 02/2020

..................................................................

     Dňa 18.02.2019 bola RÚ postúpená Slovenskou poštou, a. s., petícia obyvateľov obce Ladzany za zachovanie Pošty Partner Ladzany. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 01/2019

     Dňa 19.02.2019 bola RÚ postúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR petícia obyvateľov obcí Balog na Ipľom a Kosihy nad Ipľom za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v Balogu nad Ipľom. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 02/2019

     Dňa 29.03.2019 bola RÚ postúpená Slovenskou poštou, a. s., petícia obyvateľov obce Ražňany proti zmene hodín pre verejnosť na Pošte Ražňany. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 03/2019

     Dňa 03.04.2019 bola RÚ postúpená Slovenskou poštou, a. s.. petícia obyvateľov obce Báb. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 04/2019

     Dňa 03.04.2019 bola Slovenskou poštou, a. s., petícia obyvateľov obcí Kysak, Obišovce, Veľká Lodina, Malá Lodina a Trebejov. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 05/2019

     Dňa 24.04.2019 bola Slovenskou poštou, a. s.,  postúpená úradu petícia obyvateľov obcí Rovňany, Ozdín a Bystrička proti zrušeniu pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Rovňany. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 06/2019

     Dňa 27.05.2019 bola úradu doručená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v Novej Polianke vo Vysokých Tatrách. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 07/2019

     Dňa 25.06.2019 bola úradu postúpená petícia proti zrušeniu pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Kaluža. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 08/2019


     Dňa 09.07.2019 bola úradu postúpená petícia proti zrušeniu pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Podbrezová (sídlisko Štiavnička). V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 09/2019


     Dňa 02.09.2019 bola úradu postúpená petícia proti zrušeniu prevádzky Slovenskej pošty, a. s., v obci Bruty. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 10/2019


     Dňa 08.08.2019 bola úradu doručená petícia za zachovanie pošty v obci Veľké Teriakovce. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 11/2019


     Dňa 13.08.2019 bola úradu doručená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., pobočky Snežnica a jej poštových služieb v nezmenenom rozsahu. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 12/2019


     Dňa 20.08.2019 bola úradu doručená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Povina. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 13/2019


     Dňa 22.08.2019 bola úradu doručená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Dunajov. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 14/2019


     Dňa 10.09.2019 bola úradu doručená petícia za obnovu pošty v obci Hrubý Šúr. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 15/2019


     Dňa 17.09.2019 bola úradu postúpená petícia za zachovanie pošty v Tatranskej Kotline. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 16/2019


     Dňa 22.10.2019 bola úradu postúpená petícia proti presťahovaniu Pošty Pastovce do Ipeľského Sokolca. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 17/2019


     Dňa 25.10.2019 bola úradu postúpená petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., na ulici Železničný rad 14 v Štúrove. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 18/2019

...................................................................

     Dňa 23.01.2018 bola RÚ postúpená petícia obyvateľov obce Bulhary. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície. Petícia bola vyhodnotená ako neopodstatnená. 

Oznámenie o vybavení petície č. 01/2018

     Dňa 30.07.2018 bola RÚ postúpená petícia obyvateľov obce Kamenné Kosihy. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 02/2018

     Dňa 06.08.2018 bola RÚ postúpená petícia obyvateľov Novomestskej ulice č. 10 – 12 v Nových Zámkoch. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 03/2018

     Dňa 11.09.2018 bola RÚ postúpená petícia obyvateľov obcí Hrnčiarske Zalužany a Sušany. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 04/2018

     Dňa 28.09.2018 bola RÚ doručená petícia obyvateľov mesta Prešov proti zrušeniu pobočky pošty č. 9 v Prešove. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 05/2018

...................................................................

    Dňa 10.03.2017 bola RÚ postúpená petícia obyvateľov obce Babín za zachovanie všetkých doteraz poskytovaných poštových služieb na poštovom stredisku Babín. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 01/2017

     Dňa 10.03.2017 bola RÚ postúpená petícia obyvateľov obce Chlebnice za zachovanie všetkých doteraz poskytovaných poštových služieb na poštovom stredisku Chlebnice. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 02/2017

     Dňa 10.03.2017 bola RÚ postúpená petícia obyvateľov obce Komjatná za zachovanie všetkých doteraz poskytovaných poštových služieb na poštovom stredisku Komjatná. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 03/2017

     Dňa 10.03.2017 bola RÚ postúpená petícia obyvateľov obce Habovka za zachovanie všetkých doteraz poskytovaných poštových služieb na poštovom stredisku Habovka. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 04/2017

     Dňa 14.03.2017 bola RÚ postúpená petícia obyvateľov mesta Pezinok proti zámeru zrušenia pobočky č. 4 Slovenskej pošty, a.s., na sídlisku Sever v Pezinku. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 05/2017 (.pdf)

     Dňa 28.09.2016 bola RÚ postúpená petícia obyvateľov obce Podbranč proti zrušeniu prevádzky pošty. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci týmto oznamuje, že predmetná petícia bola vyhodnotená ako neopodstatnená.

Oznámenie o vybavení petície č. 06/2017 (.pdf)

     Dňa 08.08.2017 bola RÚ postúpená petícia obyvateľov záhradkárskej oblasti Niriaška, k. ú. Bidovce, za zabezpečenie doručovania poštových zásielok. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície. Petícia bola vyhodnotená ako opodstatnená.

     Dňa 11.12.2017 bola RÚ postúpená petícia obyvateľov mesta Púchov za urýchlené zriadenie prevádzky Slovenskej pošty, a.s., v meste Púchov. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia petície.

Oznámenie o vybavení petície č. 07/2017 (.pdf)

...................................................................

Oznámenie o vybavení petície č. 03/2016 

     Dňa 02.09.2016 bola RÚ postúpená petícia obyvateľov obce Spišské Tomášovce za zriadenie pošty v obci Spišské Tomášovce v plnom rozsahu. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci týmto oznamuje, že predmetná petícia bola vyhodnotená ako neopodstatnená.

Oznámenie o vybavení petície č. 02/2016 (.pdf)

     Dňa 28.04.2016 bola RÚ postúpená petícia občanov Moldavy nad Bodvou bývajúcich na Budulovskej ulici vo veci nedoručovania pošty. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov RÚ ako príslušný orgán verejnej moci týmto oznamuje, že predmetná petícia bola vyhodnotená ako neopodstatnená.

Oznámenie o vybavení petície č. 01/2016 (.pdf)