Výberové konanie na frekvencie z pásma 900 MHz a 2100 MHz: Efektívne využívanie frekvenčného spektra a zachovanie služieb pre koncového užívateľa

306
28.06.2023, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len " úrad") ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb vyhlásil 28.6.2023 verejnú konzultáciu k návrhu výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz formou elektronickej aukcie, čím chce podporiť prioritne efektívne využívanie frekvenčného spektra.

Úrad zverejnil návrh výzvy na predkladanie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz s cieľom poznať názory odbornej verejnosti na pripravovaný spôsob realizácie elektronickej aukcie, pripravované opatrenia ako aj povinnosti, ktoré budú úspešným účastníkov výberového konania uložené.
Záujemcovia môžu predkladať pripomienky k zverejnenému návrhu výzvy na predloženie ponúk do 31.07.2023 v elektronickej forme na adresu frequency@teleoff.gov.sk
Samotná elektronická aukcia by sa mala uskutočniť v poslednom kvartáli roku 2023.

Frekvencie z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz budú úspešní  účastníci môcť začať používať od 08.09.2026 Rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií a rozhodnutia úradu o určení podmienok vydané na základe pripravovaného výberového konania budú vydané s platnosťou do 31.12.2045

Viac informácii nájdete tu

Doručené príspevky k návrhu výzvy: